Vážení návštěvnící, velmi se vám omlouváme, ale naše muzeum bude uzavřeno až do jarních měsíců. Příprava nové stálé expozice je totiž v plném proudu. Jako prominutí jsme připravili drobnou výstavu, která je přístupná zdarma.

Mendelovo muzeum je od roku 2007 pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Muzeum je umístěno v autentických prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, působišti opata a vědce Gregora Johanna Mendela. Jeho posláním je šířit vědecký odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela. Prezentace Mendelova odkazu probíhá ve stálé expozici, která byla slavnostně otevřena v roce 2009.

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzea s teoretickými obory se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání širší veřejnosti s akademickým prostředím. Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Na mezinárodně známých Mendel Lectures figurují mezi přednášejícími držitelé Nobelovy ceny.

Tip na výstavu

Naši partneři