Mendelovo muzeum je od roku 2007 pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Muzeum je umístěno v autentických prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, působišti opata a vědce Gregora Johanna Mendela. Jeho posláním je šířit vědecký odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela. Prezentace Mendelova odkazu probíhá ve stálé expozici, která byla slavnostně otevřena v roce 2009.

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzea s teoretickými obory se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání širší veřejnosti s akademickým prostředím. Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Na mezinárodně známých Mendel Lectures figurují mezi přednášejícími držitelé Nobelovy ceny.

Fotografie z konference Mendelův odkaz a Noci vědců

29.9.2015

V galerii nově najdete fotografie z konference Mendelův odkaz - Lékařská genetika od Mendela po současnost...

Zemřel doc. RTDr. Vítězslav Orel, CSc.

21.8.2015

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 13.8. zemřel největší znalec Mendelova díla v poválečné historii...

Odhalená tajemství lidského genomu

14.8.2015

V rámci týdne lékařské genetiky se v pondělí 21.9.2015 ve VIDA! science centru uskuteční jednodenní...

Naši partneři