Mendelovo muzeum je od roku 2007 pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Muzeum je umístěno v autentických prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, působišti opata a vědce Gregora Johanna Mendela. Jeho posláním je šířit vědecký odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela. Prezentace Mendelova odkazu probíhá ve stálé expozici, která byla slavnostně otevřena v roce 2009.

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzea s teoretickými obory se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání širší veřejnosti s akademickým prostředím. Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Na mezinárodně známých Mendel Lectures figurují mezi přednášejícími držitelé Nobelovy ceny.

Mendelův klub pro aktivní seniory

5.10.2015

Dnešním dnem začíná nový turnus Klubu pro aktivní seniory. Tento semestr jsou vypsány 3 kurzy: Postmoderní...

Fotografie z konference Mendelův odkaz a Noci vědců

29.9.2015

V galerii nově najdete fotografie z konference Mendelův odkaz - Lékařská genetika od Mendela po současnost...

Zemřel doc. RTDr. Vítězslav Orel, CSc.

21.8.2015

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 13.8. zemřel největší znalec Mendelova díla v poválečné historii...

Naši partneři