Návštěvní řád


Návštěvní řád Mendelova muzea Masarykovy univerzity

Vydaný ředitelem Mendelova muzea

 

Tento vnitřní řád upravuje provoz expozice a krátkodobých výstav Mendelova muzea a je vydán v souladu s interními předpisy Masarykovy univerzity.

 

I. Návštěvní doba

1. Prohlídka expozice a výstavních prostor je možná v době stanovené otevírací doby:

 

Celoročně

 

úterý - neděle 10.00 - 17.00

                                                                                                                      

Mimo tyto termíny je návštěva možná jen po předchozím nahlášení a schválení.

2. Poslední prohlídku je možné uskutečnit nejpozději 30 minut před zavírací dobou.

3. Komentovanou prohlídku s průvodcem je možné uskutečnit jen na základě předchozí rezervace, a to minimálně 10 dní před plánovanou návštěvou muzea. Rezervace se provádí telefonicky, osobně, či emailem (info@mendelmuseum.muni.cz).

 

II. Vstupné

1. Vstupné do expozic Mendelova muzea je Přílohou č. 1 Návštěvního řádu. Ceník vstupného

2. Slevu na vstupném musí prokázat návštěvník před zakoupením vstupenky.

3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou při kontrole prokáže řádné zaplacení vstupného, až do doby opuštění prostor expozice a výstav Mendelova muzea. Prokázání vstupenkou platí i pro vstup zdarma.

4. Pro výstavy a akce konané v Křížové chodbě a Mendelově refektáři je vstupné upraveno zvlášť.

 

III. Vlastní prohlídka objektu

1. Prohlídka objektu je možná buď s průvodcem anebo bez průvodce, individuálně. Průvodce je možné nabídnout v českém, anglickém či německém jazyce.

2. Informace návštěvníkům poskytují průvodci, či ostatní pracovníci muzea.
3. Vstup do objektu je možný až po zaplacení vstupného nebo prokázání nároku na vstup zdarma.

4. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog.

5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodců a pracovníků Mendelova muzea. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a předmětů v expozici, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.

4. Je přísně zakázáno:
- dotýkat se vystavených exponátů, není-li u exponátu uvedeno jinak,
- fotografovat a filmovat v interiéru objektu bez předem vydaného souhlasu,
- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
- poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
- vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
- rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
- konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
- vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
- jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.
5. Děti mladší 8 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.

6. Návštěvníci nesmí vstupovat do objektu s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu. Návštěvník je povinen zabezpečit odložené zavazadlo tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho věcí, případné cennosti si bere s sebou. Mendelovo muzeum nezodpovídá za případnou ztrátu, či odcizení tohoto zavazadla.

7. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.

8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.

9. Při vstupu do zahrady a včelína hrozí nebezpečí pádu a bodnutí hmyzem. Kustod nebo průvodce je povinen o tomto faktu informovat všechny návštěvníky a vedoucí skupin návštěvníků. Vstup do zahrady a včelína je na vlastní nebezpečí. Při vstupu ke včelínu je povinen návštěvník informovat průvodce, či pověřenou osobu o možné alergii na včelí bodnutí.

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník v plné výši provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.

2. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici v pokladně. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na ředitele Mendelova muzea: Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., dostal@rect.muni.cz

3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. února 2015 a plně nahrazuje Návštěvní řád vydaný v roce 2013.

           

V Brně dne 19. ledna 2015

                                                                                             

                                                                       Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

                                                                       ředitel Mendelova muzea

 

 

 

Příloha č. 1: Vstupné Mendelova muzea

           

Expozice

 

Cena v Kč

Cena v EUR

Plné

dospělí

60

3

Snížené

děti od 6 let, studenti, držitelé průk.ISIC, ITIC, IYTC, důchodci

40

2

Skupinové

10 a více osob, průvodce je nutné objednat předem

30

1,5

MU

studenti, zaměstnanci, absolventi

20

1

Průvodce v českém jazyce

na skupinu

100

 

Průvodce v cizím jazyce

na skupinu

250

10

 

 

 

 

 

Doprovodná výstava

 

Cena v Kč

Cena v EUR

Plné

dospělí

30

2

Snížené

děti od 6 let, studenti, držitelé průk.ISIC, ITIC, IYTC, důchodci

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarma

 

 

 

 

Děti do 6 let

 

 

 

Pedagogický doprovod skupiny žáků/studentů

 

 

 

Držitelé průkazů ZTP/P a ZTP a jedna doprovázející osoba 

 

 

 

Držitelé novinářského průkazu

 

 

 

Držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií

 

 

 

Držitelé průkazu zaměstnance muzea nebo galerie ČR

 

 

 

Průkaz člena „Přátel Mendelova muzea“

 

 

 

Osoby s povolením ředitele Mendelova muzea

 

 

 

Rodinní příbuzní zaměstnanců Mendelova muzea