Prohlídky


Muzeum je možné prohlížet individuálně nebo s průvodcem. Prohlídky Opatství jsou komentované, tudíž je nutná objednávka předem. Rezervaci jednotlivých prohlídek je nutno provést minimálně 4 dny předem. V případě dotazu nás kontaktuje na email: info@mendelmuseum.muni.cz, v krajních případech na tel. +420 549 496 669. Děkujeme

Muzeum

Stála expozice Mendelova muzea Vám kromě principů dědičnosti přiblíží zejména osobnost Gregora Johanna Mendela. Seznámíte se s Mendelem nejen jakožto vědcem, ale také opatem. Dozvíte se i další zajímavosti spojené s jeho životem, dětstvím, studiem a v neposlední řadě jeho zájmem o meteorologii a včelařství.

Prohlídka muzea v měsících dubnu až říjnu zahrnuje i prohlídku včelína, kde Mendel často pracoval či trávil volný čas.

Rezervovat prohlídku muzea

 

Trasa 1 - Opatství

Prohlídka opatství Vám představí augustiniánský řád a přiblíží Vám jeho dosavadní činnost na Starém Brně. Přesunete do doby, kdy na starobrněnském klášteře sídlil řád cisterciaček. Budete mít možnost podívat se do Mendelova refektáře, poté do Baziliky Nanebevzetí panny Marie.  Následně navštívíte Janáčkovu klenotnici, dormitář a refektář řádu cisterciaček, kapitulní síň a rajskou zahradu. Poslední zastávkou bude pokusná zahrada s dochovanými základy skleníku, kde Gregor Johann Mendel objevil principy dědičnosti.

Rezervovat prohlídku opatství

 

Trasa 2 - Opatství a knihovna Augustiniánů 

Tato prohlídka je obdobou kratší trasy opatství, zahrnuje však také návštěvu klenotu města Brna, barokní knihovnu augustiniánského řádu, která čítá na 27,000 svazků knih s náboženskou, filosofickou či přírodovědeckou tematikou.

Rezervovat prohlídku opatství