Mendel a meterologická stanice


Aktuální údaje z meteorologické budky zde

Dne 7. března L.P. 2005 na svátek sv. Tomáše byla opětovně zahájena meteorologická pozorování v Opatství sv. Tomáše s cílem navázat moderními prostředky na přerušená pozorování G. J. Mendela.

Stanice je situována na vyvýšeném prostranství u severozápadní zdi opatství a je tvořena meteorologickou budkou, v níž jsou umístěny potřebné  přístroje k měření a registraci teploty a vlhkosti vzduchu a které představují standard v praxi Českého hydrometeorologického ústavu. Díky průhledným dvířkům tak má návštěvník možnost se s nimi blíže seznámit.


Kromě standardních přístrojů, které zde slouží jako názorná ukázka pro návštěvníky, je stanice vybavena moderním elektronickým zařízením, měřícím automaticky v čtvrthodinových intervalech údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu, srážkách a vlhkosti půdy. Tyto údaje jsou přenášeny prostřednictvím sítě mobilních operátorů a lze se s nimi seznámit na těchto webových stránkách v sekci Aktuální meteorologické údaje.

Původní meteorologické přístroje, s nimiž prováděl měření G. J. Mendel, jsou umístěny v muzeu.