Mendel a meteorologická stanice


Gregor Johann Mendel je ve světě známý jako zakladatel genetiky. Již ale méně se ví, že byl ve své době i významným meteorologem. Mendel ve svých meteorologických měřeních navázal na Dr. Pavla Olexíka, primáře nemocnice u sv. Anny v Brně, který mu byl velkým vzorem a se kterým spolupracoval. Měření teploty a tlaku vzduchu Mendel prováděl a zapisoval třikrát denně v přesný čas.

První Mendelova práce z oblasti meteorologie „Poznámky ke graficko-tabelárnímu přehledu meteorologických poměrů Brna“ vychází v němčině v roce 1862. V práci Mendel publikuje měření, která prováděl Olexík. V letech 1863−1866 a v roce 1869 Mendel publikuje „Meteorologická pozorování z Moravy a Slezska“.

V roce 1868 se Mendel stává opatem augustiniánského kláštera. V areálu opatství zákládá Mendel v roce 1878 meteorologickou stanici. Na této stanici provádí měření pro c. k. Centrální ústav pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni. Zde kromě teploty a tlaku vzduchu měří i srážky a extrémní teploty na pokusné ploše. Vše velmi pečlivě zaznamenává do grafů a tabulek. Kromě počasí se soustředí i na zjišťování hladiny podzemní vody ve studni, stav ozonu ve vzduchu a pozoruje i sluneční skvrny.

Mendel si všímá také mimořádných meteorologických úkazů. V článku „Smršť z 13. října 1870“, jako první na světě popisuje výskyt tromby (tornáda), které v říjnu 1870 poničilo opatství a část Brna.

Poslední výkaz měření vyplněný Mendelem pochází z července 1883, kdy nemocný Mendel již nemůže pozorovat a měřit. 6. ledna 1884 Mendel umírá.

Mendel zapisoval svá meteorologická pozorování pět let a jeden měsíc. I v práci z oblasti meteorologie se projevuje jeho pečlivost, přesná vědecká práce a výborné znalosti přírody.

Aktuální údaje z meteorologické budky zde

Dne 7. března L.P. 2005 na svátek sv. Tomáše byla opětovně zahájena meteorologická pozorování v Opatství sv. Tomáše s cílem navázat moderními prostředky na přerušená pozorování G. J. Mendela.

Stanice je situována na vyvýšeném prostranství u severozápadní zdi opatství a je tvořena meteorologickou budkou, v níž jsou umístěny potřebné  přístroje k měření a registraci teploty a vlhkosti vzduchu a které představují standard v praxi Českého hydrometeorologického ústavu. Díky průhledným dvířkům tak má návštěvník možnost se s nimi blíže seznámit.


Kromě standardních přístrojů, které zde slouží jako názorná ukázka pro návštěvníky, je stanice vybavena moderním elektronickým zařízením, měřícím automaticky v čtvrthodinových intervalech údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu, srážkách a vlhkosti půdy. Tyto údaje jsou přenášeny prostřednictvím sítě mobilních operátorů a lze se s nimi seznámit výše na této webové stránce v sekci Aktuální údaje z meteorologické budky.

Původní meteorologické přístroje, s nimiž prováděl měření G. J. Mendel, jsou umístěny v muzeu.