Museologica Brunensia


Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. 

Obecné info

Předplatné

Redakční rada

Pravidla přijetí článku

Citační pravidla

Recenzní řízení