Obecné info


Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. 

Vydavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno, IČ 00216224

ISSN 1805-4722           EV. číslo: MK ČR E 20739

Adresa redakce: Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, 603 00  Brno

info@mendelmuseum.muni.cz, telefon: 549 496 669

 

šéfredaktorka: Bc. Michaela Jarkovská, DiS.

jarkovska@mendelmuseum.muni.cz, tel: 725 311 297

 

Redaktorka, produkce, inzerce: Mgr. Daniela Vránová

vranova@rect.muni.cz, tel: 725 793 034

 

Redaktorka: Bc. Monika Mikulášková

 

Vznik časopisu: 2012 Periodicita: 2x ročně (jaro a podzim)

Museologica Brunensia je zapsána v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.