Pravidla přijetí článku


Přijímáme příspěvky do všech rubrik v českém nebo anglickém jazyce. Nedílnou součástí hlavního článku je abstrakt (max. 800 znaků včetně mezer), medailon autora (max. 200 znaků) a 5 klíčových slov v jazyce článku. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvku, který bude publikován.

Rubriky:

články (recenzovaná část)

medailon osobnosti

recenze literatury

muzejní kritika

zprávy z muzeí

 

Uzávěrka jarního čísla je vždy 31.12. předchozího roku, uzávěrka podzimního čísla je vždy 31.8. daného roku.

 

Rukopisy předkládejte ve formátu MS DOS, nebo MAC Pages. Písmo - Times New Roman 12 pt., řádkování 1,5. Obrázky v rozlišení nejméně 300 dpi v maximálním počtu 5 fotografií na článek (formát tiff, eps) ukládejte vždy separátně. Popisky obrázku přikládejte ve zvláštním souboru s označením obrázků Obr. 1: (česky psaný příspěvek) a nebo Fig. 1: (in English). Tabulky značte jako obrázky.

Korespondenční adresa: info@mendelmuseum.muni.cz do předmětu zprávy uvádějte MB - příspěvek + jméno autora.

Jazyk příspěvků: čestina, slovenština nebo angličtina

Klíčová slova: 5 slov v české i anglické verzi

Maximální délka hlavního článku je 30 normostran (54 000 znaků včetně mezer)