Recenzní řízení


Recenzním řízením prochází příspěvky v rubrice Články.

Příspěvek nejprve posuzují členové redakční rady, kteří ho mohou v této fázi odmítnout pro vážné formální nebo obsahové nedostatky.

Poté nastává standardní recenzní řízení. Recenzenty jednotlivých článků navrhují členové redakční rady, případně pracovníci redakce (možnost střetu zájmů). Ke každému příspěvku jsou vyhotoveny 2 recenzní posudky od dvou různých recenzentů. Recenzent nesmí být zaměstnancem stejného pracoviště jako autor příspěvku. Recenzentem může být i člen redakční rady. Ve sporných případech může být recenzních posudků více. Recenzní řízení probíhá anonymně. Autor je vždy informován o výsledku recenzního řízení, tedy zda jeho text bude otištěn beze změn nebo je požadováno přepracování článku nebo je příspěvek zamítnut.

Konečné rozhodnutí o přijetí příspěvku k publikaci činí redakční rada.