Redakční rada


PhDr. Jan Dolák, PhD.

odborný asistent na Katedre etnológie a muzeológie, FiF UK Bratislava

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

ředitel Mendelova muzea Masarykovy univerzity

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

odborný asistent Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity

Prof. Peter van Mensch, PhD.

muzeolog

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity

Martin R. Schärer, PhD.

muzeolog, předseda Etické komise ICOM - Mezinárodní rady muzeí

doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský

muzeolog

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

vedoucí sekce Muzeologie na Katedře etnológie a muzelógie Univerzity Komenského v Bratislavě

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

vedoucí Odboru sbírek, hlavní kurátorka, Židovské muzeum v Praze