Křest knihy Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech

12. listopadu 2014 | Akce

Nakladatelství Masarykovy univerzity a Mendelovo muzeum si Vás dovolují pozvat na křest knihy a přednášku profesora Gottfrieda Schatze

ZA HRANICEMI GENŮ
Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech

dne 12. listopadu v 16.00 hodin
v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství,
Mendelovo náměstí 1a, Brno

Program:
Zahájení, uvítání hostů
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor Masarykovy univerzity
Představení autora a českého vydání knihy
prof. Klára Landauová a dr. Alena Gremingerová
O našem bytí, o našem světě, o našich snech
přednáška prof. Gottfrieda Schatze
Sonáty pro housle
Lento e sotto voce (Paul Ben-Haim, 1897–1973)
a L’aurore (Eugène Ysayë, 1858–1931)
přednese prof. Kamilla Schatzová


Fotogalerie