Odhalená tajemství lidského genomu

21. září 2015 | Akce

Pozvánka na konferenci pro středníškoly a veřejnost

Mendelovo muzeum MU, Přírodovědecká fakulta MU, Oddělení lékařské genetiky FN Brno a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP  pořádají u příležitosti oslav 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů 21. –26. září 2015 Týden lékařskégenetiky v Brně. V rámci tohoto týdne se v pondělí 21.9.2015 uskuteční jednodenní genetická konference “Odhalená tajemství lidského genomu” určená pro střední školy a veřejnost.

Program:

  8:30 –9:00

Registrace

  9:00 –9:45

prim. MUDr. Renata Gaillová, Ph.D. (OLG FN Brno): Pokroky lékařskégenetiky aneb ve zdravém těle zdravégeny?

  10:00 –11:00

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (PřF MU): Co dokážeme vyčíst z chromozomůaneb kdyžnám DNA scházínebo přebývá

  11:15 –12:15

prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (PřF MU): Rakovina: nemoc genomu a epigenomu

  12:30 –13:30

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (PřF MU): Překvapivěnovémožnosti identifikace člověka pomocíDNA

Po skončeníbude možnost navštívit expozici VIDA! za slevněné vstupné.

Místo konání:

VIDA! science centrum (http://vida.cz)

Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

Registrace do 15.9.2015 nebo do vyčerpání kapacity sálu přes http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/pozvanka-na-konferenci-pro-stredni-skoly-a-verejnost/.