Research in plant genetics (From Mendel's peas to the present)

7. září 2015 - 10. září 2015 | Akce

Konference je věnována odkazu díla doc. RTDr. Vítězslava Orla, DrSc., neúnavnému propagátorovi Mendelova díla.

V roce 1865 G. J. Mendel předložil výsledky své práce v oblasti dědičnosti rostlin, zejména hrachu setém. Díky rukopisu “Pokusy s rostlinnými hybridy” se stal zakladatelem genetiky.

Cílem této konference je oslavit 150. výročí Mendelova objevu, prezentovat širokou škálu současné genetiky rostlin a ukázat pokrok dosažený na Mendelových pokusných rostlinách. 


Fotogalerie