Mendelovo centrum


Mendelovo centrum

Nové Mendelovo centrum založily v Brně instituce a organizace i firmy, které svou činností mají blízký vztah k zakladateli genetiky G.J. Mendelovi. Na aktivitách centra se budou podílet brněnské univerzity,  Mendelovo muzeum, odborná vědecká pracoviště, soukromé firmy i Starobrněnské opatství, kde Mendel působil. Vznik centra dnes završil podpis memoranda o spolupráci mezi Mendelovou univerzitou a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity.               

„Cílem je společně pečovat o odkaz G. J. Mendela ve všech odvětvích, ve kterých působil a dbát rovněž i na tradici prostředí, ze kterého Mendelova vědecká práce vzešla. Mendel žil dvě třetiny svého života ve starobrněnském opatství, byl člověkem se zájmem o okolí a byl členem řady vědeckých společností sídlících v Brně,“ řekl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.   

„Jako opat dokázal mít dobré a přátelské vztahy napříč tehdejší společností a v celém jeho životě můžeme sledovat  snahu podporovat své bližní a rozvoj společnosti. I nově vznikající Mendel centrum chce následovat G. J. Mendela v této jeho otevřenosti a umožnit tak spolupráci všem lidem dobré vůle. To je předpokladem k pochopení jeho mimořádné osobnosti v celé jeho šíři,“ zdůraznil starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.     

Mendelovo centrum je situováno v prostoru Starobrněnského opatství. Prvotním úkolem bude příprava oslav výročí 150 let od Mendelových přednášek v roce 2015. Základní informace k výročí jsou již na speciálním webu www.mendelgenius.com <http://www.mendelgenius.com/>.

Na vzniku centra se podílí Starobrněnské opatství, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Mendelova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Genetická společnost Gregora Mendela, CEITEC, Mendelova společnost pro včelařský výzkum a firma SEMO a Agritec Šumperk.
Dalšími partnery jsou: SunDrive, město Znojmo, obec Šardice a Rodný dům J.G.Mendela