Chcete poznat místo, kde se před více jak 150 lety zrodila genetika? Navštivte Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Zde se v rámci tří prohlídkových okruhů (Expozice – Prohlídky) seznámíte s Gregorem Johannem Mendelem jako otcem genetiky, opatem augustiniánského řádu, meteorologem i vášnivým včelařem.

Kromě stálé expozice pořádáme řadu výstav a akcí pro veřejnost. V našem muzeu můžete každoročně prožít například Muzejní noc, nebo se přesvědčit, že věda je zábavná v rámci Noci vědců.  V létě s námi můžete slavit Mendelovy narozeniny (festival „Mendel je…“ ). Jsme také tvůrci celé řady úspěšných výstav včetně putovních výstav.

Mendelovo muzeum navazuje na odkaz G. J. Mendela a je místem setkávání odborníků i místem, kde jsou výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké veřejnosti. V rámci muzea je pořádána řada přednášek a to hlavně z oblasti genetiky, ale i dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Na mezinárodně známých Mendel Lectures, na kterých se podílíme, dosud přednášela i řada nositelů Nobelovy ceny. Úspěšné jsou i přednášky z oblasti věd o živé, neživé přírodě i z humanitních oborů tzv. Seminar Series.  Pro širokou veřejnost pořádáme také každoročně přednášky v rámci Dne vzácných onemocnění. Vydáváme řadu odborných knih.

Že s Mendelem může být i zábava zjistíte v rámci našich programů pro školy, které hravou formou seznamují žáky s Mendelem a s obory, kterými se zabýval tedy genetikou, meteorologií a včelařstvím.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu

 

Naši partneři