Finanční sbírka na bustu G.J.Mendela v rodných Hynčicích


23. ledna 2020

V roce 2022 si bude celý svět připomínat dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela. Již nyní započaly přípravy těchto oslav, do kterých se aktivně zapojuje Starobrněnské opatství, Jihomoravský kraj, město Brno, Masarykova univerzita i Spolek Mendel z obce Vražné, odkud Mendel pocházel. Výčet institucí, osobností dokonce i zemí bude dále narůstat, protože si mnoho lidí uvědomuje nejen jeho přínos vědě, všestrannost, ale i hodnoty, které zastával a se kterými se můžeme i dnes ztotožnit. 

Mendelovo muzeum by touto cestou rádo podpořilo aktivitu Spolku Mendel, které se rozhodlo výročí oslavit umístěním nové busty G.J. Mendela do zahrady rodného statku. Více informací ke vzniku sbírky naleznete v dokumentech níže.

 

sbírka_1Provolání_sbírka