Genetické modifikace: Hrozba nebo příležitost?


29. listopadu 2018

Genetické modifikace: Hrozba nebo příležitost?

Křest filmu Nezkreslená věda - GMO

 

Čas: 10.00-13.05

Místo: Mendelův refektář

Konferencí Vás provede RNDr. Roman Hobza, PhD.

Kompletní program ke stažení

 

Geneticky modifikované organizmy (GMO) jsou často definovány jako organizmy, jejichž genetická informace byla pozměněna pomocí metod genového inženýrství. Již z této definice je jasné, že ke genetické modifikaci může docházet i jinými způsoby a vlastní modifikace genetické informace je v podstatě jedním z hlavních mechanizmů celé evoluce a tudíž je v přírodě všudypřítomná. Moderní metody modifikace genetické informace jsou precizním a cíleným nástrojem určeným k úpravě nebo opravě genetické informace. Tyto metody prochází obrovskou revolucí a míra inovací v molekulární biologii je srovnatelná s pokrokem v informačních technologiích.

Nacházíme se v určitém přechodném období, kdy se v souvislosti s genetickými modifikacemi dostávají do konfliktu ekonomické zájmy jednotlivých států, korporátní svět, legislativní chaos a možnosti vědy. Zda chceme využít možnosti GMO, ať už v biomedicínském světě nebo v zemědělství by mělo být předmětem širší diskuze zejména odborné veřejnosti. Konference „Genetické modifikace (GMO) – hrozba nebo příležitost“ by měla sloužit jako příležitost tuto diskuzi otevřít.