Brněnská muzejní noc v Mendlově muzeu


17. dubna 2018

Rok se s rokem sešel a opět se o slovo hlásí další ročník Muzejní noci, tentokrát s pořadovým číslem 14! Již tradičně se do akce zapojí i Mendelovo muzeum, které vám, návštěvníkům, nabídne zdarma komentované prohlídky některých okruhů. Mezi nábízenými prohlídkami najdete možnost podívat se do skvostné Augustiniánské knihovny či si projít nový prohlídkový okruh klášterní zahradu s Mendlovým včelínem. Samozřejmostí bude volný vstup do stálých expozic Mendelova muzea a Muzea starobrněnského opatství během celé akce.

Program:

17.00    Zahrada a včelín starobrněnského opatství / komentovaná prohlídka

17.30    Augustiniánská knihovna / komentovaná prohlídka

18.00    Zahrada a včelín starobrněnského opatství / komentovaná prohlídka

18.30    Augustiniánská knihovna / komentovaná prohlídka

od 17.00 stálá expozice G. J. Mendel – příběh skromného génia s vystavenými originálními rukopisy, které představují počátek genetiky / individuální prohlídka

od 17.00 Muzeum starobrněnského opatství (MUSO) / individuální prohlídka

23.30     poslední vstup do obou expozic

Rezervace komentovaných prohlídek na info@mendelmuseum.muni.cz, max. počet ve skupině 25 osob.