Brněnské dny pro zdraví 2016


27. července 2016

BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ 2016 

JAK SE HLEDÁ CHYBA V GENECH 
Přednáškové odpoledne pro veřejnost 
 
Mendelovo muzeum MU, Mendelovo náměstí 1a, 27. září 2016 15-17 hodin 
 
15:00 
Co může nabídnout lékařská genetika aneb „Jak se hledá chyba v genech“ 
Renata Gaillyová, OLG FN Brno 
 
15:30 
Genetická vyšetření dětí s mentálními retardacemi a vrozenými vadami 
Markéta Wayhelová, OLG FN Brno 
 
15:45 
Cystická fibrosa 
Miriam Malá, KDIN FN Brno - CF centrum 
 
16:00 
Život s nemocí motýlích křídel 
Anita Gaillyová, DEBRA ČR 
 
16:15 
Péče o pacienty se spinální svalovou atrofií 
Ivona Dostálová 
 
16:30 
Co může nabídnout lékařská genetika aneb „Jak se hledá chyba v genech“ 
Diskuse se všemi přednášejícími a závěr 
 
17:00  
Komentovaná prohlídka nové expozice Mendelova muzea 
 
 
Prohlídka nové expozice Mendelova muzea pro účastníky přednáškového odpoledne zasnížené vstupné 40,00 Kč (individuální nebo komentovaná v 17 hodin)