Nový prohlídkový okruh


19. srpna 2020

Novinka! Mendelovo muzeum si pro Vás připravilo nový prohlídkový okruh. V Mendelově refektáři se dozvíte o historii kláštera, prohlédnete si secesní výzdobu a unikátní mozaikovou podlahu. V barokní knihově spatříte bohatou výzdobu i nespočet vzácných svazků, ze kterých augustiniáni čerpali vědomosti. Na závěr si projdete gotické prostory bývalého dormitáře sester cisterciaček, auly a klenotnice, ve kterých jsou instalovány obrazy a předměty z majetku brněnských augustiniánů a dohromady tvoří Muzeum starobrněnského opatství.