Nový projekt Mendelova muzea PAS (Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)


25. listopadu 2014

Představení nového projektu Mendelova muzea PAS (Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda) proběhne

ve čtvrtek 27. 11. 2014 ve 13:00 v Mendelově muzeu MU.

 

Mendelovo muzeum se spojilo s pěticí umělců a společně založili sdružení, které chce propagovat vědeckou kresbu, malbu i modelářství. Do spolupráce, jež poukazuje na důležitost propojení vědy a umění nejen pro akademickou obec, ale i pro běžnou veřejnost, se zapojili tito umělci: Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann.

Cíl:

* popularizace a přiblížení vědecké práce veřejnosti prostřednictvím umění

* vytváření příležitostí pro prezentaci umělců pohybujících se ve světě vědeckých rekonstrukcí formou setkávání, mítinků, workshopů...

* vznik databáze představující ukázku z díla každého z autorů v jejich osobitém stylu

* propagace díla Zdeňka Buriana v rámci společných akcí projektu

Motto:

Zdeněk Burian:

„Dovolte stárnoucímu malíři, aby vyjádřil svou obavu o budoucnost naší krásné přírody. Vždy jsem přírodu miloval a vždy mne uchvacovalo úžasné drama jejího vývoje. Važme si přírody a udělejme, prosím, vše pro to, abychom ji uchránili v co největším rozsahu i pro příští generace.“

Jiří Hochman, vnuk Zdeňka Buriana:

„Člověk vděčí za svůj vznik katastrofě a tomuto „programu“ odpovídá i stále se zhoršující stav našeho původního a dosud i současného životního prostředí ve všech jeho formách: na souši, ve vodě i ve vzduchu. Snažme se svému sebedestruktivnímu naprogramování vzepřít!… A naplnit krédo díla a přání stárnoucího malíře života na modré planetě a jeho pokračovatelů.“