Přednáška Mendel 2.0


24. listopadu 2015 3:00

Mendelovo muzeum společně s ÚHV FF MU si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mendel 2.0.

Mendelův refektář, 28.11. 16:00-17:30


Přednáška je součástí série veřejných přednášek zvaných zahraničních hostů MENDEL 2.0, kterou připravil obor Teorie interaktivních médií (ÚHV, FF MU) u příležitosti 150 let od přednesení přednášek, v nichž Gregor Mendel seznámil odbornou veřejnost s výsledky svého výzkumu na hrachu a dalších rostlinách, který po několik let prováděl v zahradě Augustiniánského opatství na Starém Brně. Jeho bystrý pozorovací talent a využití matematiky a statistiky stály za definováním tří principů, kterým se často říká Mendelovy principy dědičnosti. Jeho teorie dědičnosti položila základy pro pozdější vznik genetiky jako samostatné vědecké disciplíny.
Série přednášek Mendel 2.0 má za cíl nejen připomenout Mendelův odkaz, ale současně poukázat na příklady rozvíjení jeho vědeckých poznatků, abstrahovaných z pozorování živé přírody, v oblasti jen zdánlivě vzdálené – v oblasti teorie digitálních technologií, a zejména v estetických preferencích a uměleckých strategiích uplatňovaných v této sféře současného umění.

Přednáška bude vedena v anglickém jazyce bez překladu co češtiny.

 

Anna Dumitriu in her current project "Sequence" uses the latest research in whole genome sequencing and the 2.8 million base pairs of DNA from the Staphylococcus aureus bacteria (the non antibiotic resistant form of the MRSA 'superbug') cultured from Dumitriu's own body and sequenced by the artist herself as a starting point to investigate how this new technology operates in both a practical and cultural context, set against a backdrop of public concerns around privacy, the commercialisation of data, the threat of new pandemics and the lack of new antibiotic treatments. This new advance in diagnosis and tracking of infectious diseases is currently revolutionising the sciences of microbiology and epidemiology, and stems directly from Mendel's legacy.

The lecture will be held in English without translation.
About the speakers:
Anna Dumitriu (1969) is a leading bioartist based in the UK. Her work investigates the microbiological world and the latest technologies we use to study it. She works with textile craft techniques, sculpture, video installation, and live bacteria, actually using the tools and techniques of microbiology as artistic media.

Alex May (1972) is a British artist exploring a wide range of digital technologies, including video mapping, interactive installations, generative works, full-size humanoid robots, performance and video art. He is a visiting research fellow: artist in residence in the Department of Computer Science at The University of Hertfordshire.