Přednáška o univerzitních muzeích


14. listopadu 2014

V rámci dne Evropského akademického dědictví (18.11.2014) bude kromě volného vstupu do muzea také přednáška ředitele MM o historii a současnosti univerzitních muzeí. K akci se připojilo Hrdličkovo muzeum př UK v Praze, Mapová sbírka a Farmakologické muzeum. Více o přednášce zde