Přednášky v Mendelově refektáři


4. července 2018

Odborné přednášky v rámci festivalu Mendel je… vědec nejen pro odborníky

20. červenec 2018 - 16:00–18:30

 

* MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – FN Brno, oddělení lékařské genetiky

Šlechtic nebo šlechtitel

Rodokmeny, Mendelovy zákony, chromosomy, geny…a šlechetnost v medicíně 21. století.

 

* Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. – MENDELU, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

Od Mendelových elementů k modernímu šlechtění zvířat

Motivace Mendela k experimentům s hrášky byla ryze praktická a jím získané poznatky byly v éře genetiky 20. století postupně zaváděny do praktického šlechtění nejen zvířat. Jaká je budoucnost ve šlechtění zvířat při čím dál větším využívání molekulárních informací?

 

* MUDr. Viera Bajčiová, CSc. – FN Brno, klinika dětské onkologie

Význam Mendelových pokusů s hráškem pro moderní precisní dětskou onkologii

 

* Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. – Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK Praha a také římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel

"Od Pokusů s rostlinnými hybridy po epigenetiku"