Seminář - Národnost a její mravní význam


12. března 2016

Muzeum Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář k připomenutí, že uplynulo 100 let od vydání díla

"Národnost a její mravní význam"

zakladatele brněnské psychologické školy, Slovince prof. Mihajla Rostohara.

Program:

doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.:

Idea národa v dějinách českého psychologického myšlení. Pojmy národ a národnost, národní idea a národní identita. Xenofilie a její rizika, pojem xenofobie a jeho zneužívání. Aktuálnost Rostoharova díla pro dnešek.  

PhDr. Karel Plocek:

Hlubinně psychologický pohled na fenomén národa. 

Diskuze.  

Vstup na  seminář volný, zájemci se nemusí přihlašovat.

Součástí semináře bude výstava dokumentů z Archivu Masarykovy univerzity.

Za pořadatele srdečně zve                                                                                                       Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.                                                                                                                  ředitel muzea

Kontakt na organizátory: dan@rect.muni.cz