Seminář - Nové pohledy na dílo Mihajla Rostohara


11. března 2016

Zveme Vás na seminář - Nové pohledy na dílo Mihajla Rostohara

6. dubna 2016

Muzeum Masarykovy univerzity Vás zve na odborný seminář, 

který pořádá k připomenutí 50. výročí úmrtí prof. Mihajla Rostohara, prvního českého experimentálního psychologa a zakladatele Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Téma semináře: Nové pohledy na dílo Mihajla Rostohara

Program:

  • Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc.: Mihajlo Rostohar - zakladatel brněnské psychologické školy
  • Doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc.: Mihajlo Rostohar filosof
  • Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.: Rostoharovo působení na Vysoké škole sociální v Brně

 

Termín konání: středa 6. dubna 2016 od 16:00 hodin.

Místo konání: Velká zasedací místnost rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, Brno, 4. patro, místnost č. 476.

Vstup volný, zájemci se nemusí přihlašovat.

Součástí semináře bude výstava dokumentů z Archivu Masarykovy univerzity.

Místo konání

Rektorát MU, Žerotínovo nám. 617/9, Brno, 4. patro, č. 476