Slavnostní otevření klenotnice dne 20.7.2018 ve 14 hod v Mendelově refektáři


18. července 2018

Zveme Vás na jedinečnou událost, kterou je slavnostní otevření původní cisterciácké klenotnice. Společně s hejtmanem jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem, primátorem statutárního města Brna Petrem Vokřálem a rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem vstoupíte do prostoru s osmidílnou žebrovou klenbou a fragmenty kreseb na stěnách, jež nesou stopy požáru kláštera z roku 1605. Zhlédnete to nejvzácnější, co se ukrývá ve sbírkách brněnských augustiniánů, například korunovační soubor opata Matouše Pertschera. Po zpřístupnění se klenotnice stane součástí prohlídkové trasy Muzea starobrněnského opatství.