Zemřel doc. RTDr. Vítězslav Orel, CSc.


21. srpna 2015

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 13.8. zemřel největší znalec Mendelova díla v poválečné historii doc. RTDr. Vítězslav Orel, CSc. (29.5.1926 Lískovec u Koryčan – † 13.8.2015 Brno). Spoluzakladatel Mendeliana MZM a dlouholetý propagátor Mendelova díla.

Jak uvádí Encyklopedie města Brna - V letech 1966-1995 byl V. Orel editorem historických studií ve Folia Mendeliana, vydávané Moravským muzeem. Ve spolupráci s badateli u nás a v zahraničí tu vyšlo 204 studií objasňujících úlohu Gregora Mendela při vzniku a vývoji genetiky. U 46 z nich byl V. Orel autorem nebo spoluautorem.

Většinu svých prací publikoval v zahraničí, jeho poslední knihy jsou považovány za základní literaturu k dějinám genetiky. Vycházely i v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Z více než tří stovek Orlových publikací je kolem 200 zaměřeno na Mendelův výzkum a s ním související historii vědy, přes 80 věnoval šlechtění drůbeže a rozvoji drůbežářského průmyslu včetně zajištění zdravotního stavu drůbeže.