E. A. POE


13. listopadu 2009 - 13. ledna 2010 | Mendelovo muzeum

V letošním roce si připomínáme výročí 200 let od narození a 160 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších světových básníků a prozaiků, Edgara Allana Poea.

Výstava se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. Petra Fialy a Velvyslanectví USA v Praze.

Místo konání: Mendelovo muzeum MU v Brně

Vernisáž: ve čtvrtek 12.listopadu 2009 v 18 hodin

Výstavu slavnostně zahájí prof. P. Fiala, rektor univerzity

Výstava potrvá do 20. ledna 2010.

Exponáty nejen našich významných výtvarníků, ale vedle nich i výběr nejlepších prací studentů výtvarných směrů ze sedmi vysokých škol.

Návštěvníci mohou shlédnout ilustrace a grafiky Františka Tichého, Josefa Váchala, Bohdana Laciny, Oty Janečka, Oldřicha Kulhánka a dalších.

Dále pak např.:

- monumentální příklad překladové kresby Dalibora Chatrného

- knižní objekty Jiřího Hadlače a J. H. Kocmana

- kaligrafie Jiřího Šindlera (Tento brněnský profesor FAVU VUT se celý život zabývá písmem a kaligrafií. Pro bibliofilské zpracování Poeova Havrana vytvořil originální druh písma, který nazval Raven; úzké písmo bez patek a serifů odpovídající romantické době první poloviny 19. století.)

- realizace bibliofilského tisku knihařské dílny Ludmily Mlichové z Žiliny

- ukázky knižních vazeb Jindřicha Svobody a dalších uměleckých knihařů

Zastoupené vysoké školy:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

(vedoucí pedagog: akademická malířka doc. Blanka Růžičková)

Fakulta výtvarných umění VUT, Ateliér grafického designu (vedoucí pedagog: Mgr. Václav Houf)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, 
Ústav designu, nábytku a bydlení (vedoucí pedagog: MgA. Lenka Čermáková)

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury

(vedoucí pedagog: Mgr. Lubomír Netušil)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav reklamní fotografie a grafiky, Ateliér Grafický design

(vedoucí pedagog: M. A. Lenka Baroňová)

Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu

(vedoucí pedagog: MgA. Renata Ochmanová)

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Katedra Grafiky a iných médií, 
Ateliér volné grafiky a ilustrácie (vedoucí pedagog: prof. Dušan Kállay, akad. mal.)

Výstava bude doplněna o nekomerční filmové projekce. Své práce zapůjčil filmový tvůrce světového renomé i kvality, Jan Švankmajer. V rámci vernisáže bude promítnut animovaný snímek Zánik domu Usherů (1981). (HerecPetr Čepek celou povídku předčítá ve zvukové stopě filmu, zatímco vizuální část je tvořena kulisami exteriérů i interiérů rozpadajícího se domu. Film vyniká nápaditou kamerou a dramatizujícími animacemi a střihy.)

Návštěvníci výstavy si mohou zakoupit katalog, v němž jsou prezentovány nejzajímavější exponáty. Tento materiál má také zajímavou textovou část, svými esejemi přispěli Martin HilskýIvo Fencl a Jiří Havlíček. Přetištěna je zde rovněž Poeova klasická báseň The Raven a její poslední české přebásnění od Ivana Petlana, tedy znění, které dosud nebylo publikováno knižně.

S výstavou jsou spojeny i další akce. V říjnu 2009 se na Katedře výtvarné výchovy PdF MU uskutečnil k výročí E. A. Poea čtyřdenní workshop "Slovo a obraz". (Mezi pozvanými přednášejícími hosty byli PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., Jiří Fogl, MgA. Jana Francová, Bc. Petra Klimešová, Antonín Krejčíř, ak. mal. Zdenek Netopil, PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. a Mgr. Eva Slachová.)

Na letošní rok je rovněž plánována literárněvědná přednáška amerického lektora na Filozofické fakultě MU. Uskuteční se díky podpoře velvyslanectví USA a Fulbrightovy nadace.

Výstava výtvarných prací, ilustrací a uměleckého knižního zpracování

Plakát

Fotogalerie