Fenomen kniha 2013


8. května 2013 - 25. května 2013 | Mendelovo muzeum

Název výstavy: Fenomen kniha

Kurátor: doc. ak. mal. Blanka Růžičková

Vernisáž: 7. 5. 2013 v 17 hodin

Trvání výstavy: 8. 5. – 25. 5. 2013

Otevírací doba pro veřejnost: út-ne 10.00 - 18.00

 

Fenomen Kniha je mezinárodní soutěž vysokoškolských studentů výtvarných oborů konaná pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doc. RNDr. Josefa Trny, CSc. na téma „Kniha“. Tématem soutěže je kniha a vše, co s ní tradičně souvisí: papír, ilustrace,  typografie, počítačová grafika atp. Na soutěžní  presentaci  lze vidět i velmi netradiční podoby knih, které jsou ukázkou toho, jak dnes mladá generace umělecky vnímá jev, který jsme byli zvyklí přijímat jen jako účelový. Letos se uskuteční již patnáctý ročník této soutěže s následnou výstavou v křížové chodbě Mendelova muzea.

Patnáctý ročník soutěže a následné výstavy Fenomen Kniha

Plakát

Fotogalerie