Mendel 190


20. července 2012 - 28. října 2012 | Mendelovo muzeum

Výstava MENDEL 190 v Národním technickém muzeu v Praze

vznikla ve spolupráci Mendelova muzea Masarykovy univerzity a Národního technického muzea v Praze a koná se při  příležitosti 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky.

Výstava byla veřejnosti zpřístupněna v den jeho narození, tj. 20. července.

Gregor Mendel sám nás provádí milníky svého života a vědeckého bádání a dává nám nahlédnout i do budoucnosti. Setkáváme se se všemi oblastmi jeho vědeckého a společenského působení na Moravě, ve městě Brně a v jeho starodávném centru, ve Starobrněnském opatství.

Na výstavě jsou k vidění i liturgické předměty a součásti oděvu, které tento nejslavnější augustiniánský opat oblékal a které používal. Předměty jsou převážně z 19. století.

V rámci výstavy je poprvé v Praze vystaven originál rukopisu Gregora Johanna Mendela „Pokusy s rostlinnými hybridy“. Uvedená vědecká práce stála na počátku zrodu vědního oboru genetiky. Cenný rukopis se na naše území, do místa svého vzniku, vrátil po dlouhých 25 letech.

Doba konání výstavy od 20. července do 28. října 2012

Záštitu nad výstavou převzali: 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. - předseda akademie věd ČR a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA – starobrněnský opat

Výstava MENDEL 190 v Národním technickém muzeu v Praze

Fotogalerie