Včela brněnská


22. dubna 2010 - 17. června 2010 | Mendelovo muzeum

Autor výstavy: Mendelovo muzeum MU

Odborný garant: doc. RNDr. V. Ptáček, CSc.

Včely jsou s lidskou populací svázány více, než si v moderní době představujeme. Produkty jako je med, nebo vosk známe všichni, ale víte jaký význam má včela pro zemědělce? Pokud chcete poznat více o drobném hmyzu s názvem včela, historii včelaření na Moravě, nebo jakou souvislost má se včelami Mendel, přijďte se podívat na výstavu do Křížové chodby Mendelova muzea.

Výstava o včelách a včelaření

Fotogalerie