Herbář Masarykovy univerzity


Putovní výstavy

Výstava: Herbář Masarykovy univerzity

Herbář Masarykovy univerzity byl založen roku 1921 a v současnosti obsahuje zhruba 620 000 položek.

Cílem této výstavy je seznámit návštěvníka s minulostí i současností sbírky a především představení herbáře jako významného kulturního statku Masarykovy univerzity. Návštěvník se dozví o historii herbářů a jejich podobě dnes i dříve. Dále získá přehled o metodách sušení a konzervace, které jsou důležité pro zachování charakteristik rostlin, k nimž patří také ochrana proti škůdcům a jiným vlivům. V neposlední řadě jsou zde popsány různé typy herbářů a jejich přínos.

 

V případě zájmu o výstavu kontaktujte Mendelovo muzeum.

Výstava představující herbář Masarykovy univerzity.

Plakát

Fotogalerie