Mendelův včelín


Mendelův včelín

Včelaření bylo Mendelovou láskou. Již jeho otec he seznamoval se základy včelaření. Mendel našel v opatství ideální podmínky pro včelaření.

V Brně vznikla roku 1854 včelařká sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, který mezi lety 1868 a 1869 přerostl ve vlastní Včelařský spolek moravský. Významnou ikonou včelařství byl F: Živanský, který v roce 1870 uvedl do spolku i Mendela.

Mendel byl vynikající odborník a chovatel, což se projevil již v roce 1871, kdy se stal 1. náměstkem starosty spolku. Mendel byl velmi aktivním členem a bohatě přispíval na provoz spolku (jako jeden z mála dával poplatek 20 zlatých).

V roce 1871 si nechal Mendel postavit včelín s malou pracovnou. V období nejaktivnější včelařské činnosti zde Mendel měl na 50 včelstev.

O Mendelově včelaření mimo postavení včelína v roce 1871 víme jen díky krátkým sdělením, která jsou zaznamenána v časopise Včela brněnská. Díky nim se dozvídáme o trpké zkušenosti s nebezpečnou nákazou včel, kterou byla hniloba plodu. Mendel musel zničit veškerá svoje včelstva a doporučoval udělat to samé každému včelaři, i když to bylo trpkou zkušeností.

Mendel zkoušel různé způsoby zimování a exaktně je popsal.