Mendelovo muzeum MU zve na stálou expozici pod názvem "Gregor Johann Mendel - příběh skromného génia".  Výstava Vám představí zakladatele genetiky v moderním pojetím a zdůrazní osobnost Mendela především jako všestranného člověka. Život Mendela je zachycen chronologicky a ukazuje, čím se Mendel v různých etapách svého života zabýval. Návštěvníci budou mít díky nové technologii promítání na skleněné příčky příležitost spatřit i vzdálená místa a dokumenty spojené s jeho životem.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzea s teoretickými obory se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání širší veřejnosti s akademickým prostředím. Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Na mezinárodně známých Mendel Lectures figurují mezi přednášejícími držitelé Nobelovy ceny.

 

 

Brněnské dny pro zdraví 2018

25.9.2018

NOVOROZENECKÝ SCREENING

ANEB ŠEST KAPEK KRVE PRO ZDRAVÍ VAŠEHO...

KAREL IV. – VLÁDCE A ZAKLADATEL

12.9.2018

V pátek 14.září v 9h si Vás dovolujeme pozvat  na přednášku s názvem Karel IV. – vládce a zakladatel,...

Festival Mendel je vědec

21.7.2018

Přijďte s námi oslavit výročí narození Gregora Johanna Mendela do Mendelova muzea 

V každém roce...

Naši partneři