Gregor Johann Mendel

Život G. J. Mendela

Bez popisku

Skromný génius se narodil 20. července 1822 do německy mluvící rodiny v Hynčicích. Už od dětství byl velmi nadaný, proto byl z vesnické školy ve své rodné obci doporučen do piaristické školy v Lipníku nad Bečvou. Ve 12 letech přešel na gymnázium v Opavě. Rodiče nemohli syna na studiích živit, začal proto doučovat svoje méně nadané spolužáky. V roce 1840 nastoupil ke studiu Filosofického ústavu v Olomouci. Součástí přihlášky byl i životopis psaný v češtině, Mendel se ji proto musel naučit. V roce 1843 vstoupil Johann Mendel do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (Řehoř), které se dle tradice udává před jménem křestním.

Vstup do kláštera znamenal pro Gregora Mendela nové možnosti vzdělávání a vědeckého bádání. Díky tehdejšímu opatu Nappovi se dostal na studia do Vídně, která byla klíčová pro pozdější pokusy s hrachem setým a dalšími rostlinami, jelikož získal vzdělání z exaktních oborů. V rámci matematiky a fyziky se naučil staticky vyhodnocovat, plánovat experimenty a celkově se naučil metodiku vědecké práce.

Pokusům se věnoval 9 let. Ze závěrů jeho bádání vznikly tři zákony, dnes známé jako Mendelovy zákony. V roce 1865 odpřednášel výsledky svých pokusů, ohlas na jeho práci byl však minimální. Uznání se dočkal až v roce 1900, kdy byly jeho objevy potvrzeny a Gregor Mendel byl nazván „otcem genetiky“.

V roce 1868 stanul v čele augustiniánského opatství a na své pokusy již neměl mnoho času. Věnoval se však svým dvěma zálibám – včelaření a meteorologii. V zahradě opatství si nechal podle svého návrhu postavit včelín i s malou pracovnou a třikrát denně prováděl na několika místech v klášteře meteorologická měření, která pečlivě zaznamenával.

Gregor Johann Mendel zemřel 6. ledna 1884 a je pohřben v augustiniánské hrobce na Ústředním hřbitově v Brně.

Důležité životní milníky

 • 1822

  20. července 1822 se v Hynčicích ve Slezsku narodil Johann Mendel.

 • 1840 (18 let)

  Po studiích na piaristické škole v Lipníku nad Bečvou a gymnáziu v Opavě nastoupil na Filosofický ústav v Olomouci.

 • 1843 (21 let)

  Johann Mendel vstoupil do augustiniánského opatství na Starém Brně. Přijal řeholní jméno Gregor.

 • 1851–1853 (29–31 let)

  Studoval na univerzitě ve Vídni. Zde získal klíčové informace pro své pozdější experimenty.

 • 1854–1864 (32–42 let)

  Prováděl pokusy s hybridizací rostlin, zejména na Hrachu setém (Pisum sativum), ale i na dalších rostlinách, např. Jestřábníku (Hieracium)

 • 1863–1882 (41–60 let)

  Mendelovým zájmem byla také meteorologie. V roce 1863 vydal první článek o meteorologických pozorováních.

 • 1865 (43 let)

  V únoru a březnu přednášel o svých pokusech s rostlinnými hybridy před členy Přírodovědného spolku v Brně.

 • 1866 (44 let)

  Své přednášky publikoval pod názvem Pokusy s rostlinnými hybridy.

 • 1868 (46 let)

  Gregor Johann Mendel se stává opatem augustiniánského opatství na Starém Brně.

 • 1871 (49 let)

  Kromě meteorologie bylo Mendelovou zálibou včelaření. V roce 1871 si nechal podle svého návrhu postavit v klášterní zahradě včelín.

 • 1884 (61)

  Gregor Johann Mendel zemřel 6. ledna 1884. O tři dny později byl pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info