Sbírka Masarykovy univerzity

Podsbírky ve správě Mendelova muzea MU

Sbírky byly vždy nedílnou součástí univerzitního vzdělávání. Názorné ukázky pomáhají při výuce napříč různými spektry oborů a léta jejich sběru vytvářejí rozsáhlé a mnohdy unikátní celky výukových pomůcek. Nejinak je tomu i v případě Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita má však jedno specifikum, které ji v oblasti sbírek odlišuje od jiných univerzit v České republice. Disponuje jediným celouniverzitním muzeem v ČRMendelovým muzeem MU.

Sbírka Masarykovy univerzity je i se svými podsbírkami zapsána v Centrální evidence sbírek (CES) a její evidence vedená elektronicky do systému MUSEION.

O podsbírky se na svých pracovištích starají odborní garanti, kteří mají na starost zejména:

 • zápis stávajících sbírkových předmětů do elektronické evidence
 • příjem nových přírůstků a jejich zpracování
 • označování předmětů příslušnými přírůstkovými a inventárními čísly
 • dohled nad uchováním a stavem sbírkových předmětů
 • prezentaci sbírek

Mendelovo muzeum MU má v rámci správy univerzitních podsbírek na starosti dohled nad jejich fungováním a administrativu s tím spojenou, tzn.:

 • kontroluje činnost odborných kurátorů (zápisy do elektronické evidence)
 • má rámcový přehled o uchování sbírek a nakládání s nimi
 • připravuje podklady pro zápis přírůstkových čísel do Centrální evidence sbírek CES
 • vede papírové přírůstkové knihy jednotlivých sbírek
 • tiskne a distribuuje evidenční karty odborným garantům
 • zařizuje školení odborných kurátorů v oblasti správy sbírek

V případě zájmu o výpůjčku, odbornou radu, či jiné informace o jednotlivých podsbírkách kontaktujte prosím odborné garanty.

Mendelovo muzeum MU se nejen stará o odkaz G. J. Mendela, ale zajišťuje také správu čtyř univerzitních podsbírek:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info