Životopis


1822

Narozen 20. července (pokřtěn 22. července) v Hynčicích na severní Moravě (v tehdejším Rakousko-Uhersku) v rolnické rodině Antona a Rosiny.

 Hynčice

1831-1833

Základní škola v Hynčicích. Na podzim 1833 začal navštěvovat piaristickou školu v Lipníku.

 

1834-1840

Gymnázium v Opavě. Mendel si přivydělával doučováním jako soukromý učitel.

 

1840-1843

Filosofický ústav v Olomouci. Mendel studoval matematiku, fyziku, filologii, teoretickou a praktickou filosofii a etiku.

 

1843

Augustiniánské opatství na Starém Brně. Mendel byl přijat jako novic do kláštera, jehož opatem byl C. F. Napp (1792-1867) a přijal řeholní jméno Gregor. Napp a farář F. M. Klácel (1808-1882) svojí podporou a motivací k vědecké práci podstatně ovlivnili Mendelův zájem o vědecké bádání.

 Augustiniáni _Mendel4    Napp

 

1845-1848

Teologický ústav v Brně. V roce 1846 navštěvoval Mendel přednášky o zemědělství, ovocnářství a vinařství.

 

1847

Mendel byl vysvěcen na kněze řádu Augustiniánů.

 

1849-1851

Opat Napp uvolnil Mendela z práce duchovního v nemocnici, neboť Mendel z této velké psychické zátěže onemocněl. Mendel nastoupil jako suplující učitel na gymnázium ve Znojmě a Technické učiliště v Brně.

 

1851-1853

Univerzita ve Vídni. Mendel studoval fyziku, matematiku a přírodní vědy a navštěvoval přednášky z “Experimentální fyziky” (Christian Doppler, 1803-1853), “Anatomie a fyziologie rostlin” (Franz Unger, 1800-1870) a “Praktická cvičení v používání mikroskopu”.

 

1854

Stavba skleníku v zahradě opatství pro pozdější pokusy s hybridizací rostlin.

Včelín _stare 

 

1854-1868

Vyšší německá reálka v Brně. Mendel vyučoval fyziku a přírodní vědy.

 

1854-1864

Pokusy s hrachem. Mendel prováděl pokusy s hybridizací rostlin v zahradě opatství, v nichž se zaměřil zvláště na hrách (Pisum sativum). Dva roky věnoval přípravě linií hrachu s konstantními znaky.

 

1861

Spoluzakladatel Přírodovědného spolku v Brně.

 

1862

Mendel se seznámil s německým překladem druhého vydání (1860) Darwinovy knihy “O původu druhů” (“On the Origin of Species”) a ve vybraných kapitolách si udělal na okrajích poznámky.

 

1863

Mendelovi vychází první článek o meteorologických pozorováních, které prováděl pro Meteorologickou společnost. V meteorologických měřeních pokračoval až do roku 1882.

 

1865

Přednášky “Pokusy s rostlinnými hybridy” (“Experiments in Plant Hybrids”) na únorovém a březnovém zasedání Přírodovědného spolku v Brně. Mendel své přednášky v roce 1866 publikoval a na základě této práce je považován za “otce genetiky”. V témže roce začala jeho korespondence s Carlem Nägelim (1817-1891), který ve své době patřil ke špičkovým biologům a zabýval se dědičností.

 Rukopis

 

1868

Mendel se stal opatem poté, co v roce 1867 zemřel opat Napp.

Gregor _Mendel _with _cross

 

1870

Uveřejnění pokusů s rostlinami jestřábníku (Hieracium) v Brně.

 

1871

Stavba včelína na zahradě opatství.

 

1872

Mendel byl vyznamenán křížem Královského a císařského řádu Františka Josefa I.

 

1881

Ředitel Moravské hypoteční banky v Brně.

 

1884

Mendel zemřel 6. ledna. O tři dny později byl pohřben na Ústředním hřbitově v Brně. V nekrologu společnosti Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 1884, č. 1, se praví: “ jeho pokusy s rostlinnými hybridy byly přímo epochální”.

Hrob _Mendela 

 

Mendelovo muzeum děkuje za laskavou pomoc při přípravě této krátké biografie Elisabeth Haring, Jiřině Relichové a Vítězslavu Orlovi.