Prohlídky


Mendelovo muzeum je možné si prohlédnout individuálně nebo s průvodcem. Prohlídky opatství jsou pouze komentované. Rezervaci jednotlivých prohlídek je nutno provést alespoň 4 dny předem na email: info@mendelmuseum.muni.cz, pro další informace o prohlídkách muzea či opatství volejte tel. +420 549 496 669. Děkujeme

Muzeum

Stálá expozice Mendelova muzea Vám kromě principů dědičnosti přiblíží zejména osobnost Gregora Johanna Mendela. Seznámíte se s Mendelem nejen jakožto vědcem, ale také opatem. Dozvíte se i další zajímavosti spojené s jeho životem, dětstvím, studiem a v neposlední řadě jeho zájmem o meteorologii a včelařství.

Od dubna do října zahrnuje prohlídka muzea i prohlídku včelína, kde Mendel často pracoval či trávil volný čas.

Rezervovat prohlídku muzea

 

Trasa 1 - Opatství

Prohlídka opatství Vám představí augustiniánský řád a přiblíží Vám jeho působení na Starém Brně. Přesunete se do doby, kdy ve starobrněnském klášteře ještě sídlil řád cisterciaček. Budete mít možnost se podívat do Mendelova refektáře, poté do baziliky Nanebevzetí Panny Marie (prohlídka baziliky vyžaduje vhodný oděv), navštívíte Janáčkovu klenotnici, dormitář a refektář řádu sester cisterciaček, kapitulní síň a rajskou zahradu. Poslední zastávkou bude pokusná zahrada s dochovanými základy skleníku, kde Gregor Johann Mendel objevil principy dědičnosti.

Rezervace není možná z důvodu přípravy nové expozice v prostorách opatství, v případě dalších dotazů prosím volejte na tel. 725 793 034.

 

Trasa 2 - Opatství a knihovna Augustiniánů 

Tato prohlídka je obdobou kratší trasy opatství, zahrnuje však také návštěvu klenotu města Brna, barokní knihovnu augustiniánského řádu, která čítá na 27 000 svazků knih s náboženskou, filosofickou či přírodovědeckou tematikou.

Rezervace není možná z důvodu přípravy nové expozice v prostorách opatství, v případě dalších dotazů prosím volejte na tel. 725 793 034.