Prohlídky


Novinka: Virtuální prohlídka včelína

Mendelovo muzeum MU nabízí tři prohlídkové okruhy. Mendelovo muzeum (MM) je možné navštívit s průvodcem i individuálně (bez předchozí rezervace). Okruh Zahrada, včelín a Bazilika, knihovna pouze s průvodcem po předchozí rezervaci.

Rezervaci jednotlivých prohlídek je nutno provést alespoň 4 dny předem na email: info@mendelmuseum.muni.cz, pro další informace o prohlídkových trasách prosím volejte tel. +420 549 496 669. Děkujeme

Mendelovo muzeum MU (MM)

Víte, proč se jedno z největších náměstí v Brně nazývá Mendlovo? Přímo z náměstí vede vstup do zahrady starobrněnského opatství, které tu stojí téměř 700 let. V těchto místech žil a pracoval jeden ze světoznámých průkopníků vědy na poli dědičnosti. Člověk, který nás může svou pílí, vytrvalostí a všestranností inspirovat i dnes. 

V rámci expozice "Gregor Johann Mendel - příběh skromného génia" je Mendel a jeho práce na principech dědičnosti i jeho vášeň pro meteorologii a včelařství představeny za pomocí moderních audiovizuálních skleněných příček. Na expozici o Mendelovi navazuje nová část expozice, kde se mohou zájemci o genetiku hravou formou seznámit s genetikou od Mendela až po současnost. Přijďte se dozvědět více o skromném géniovi Gregoru Johannu Mendelovi.

Přibližná délka prohlídky: 30 min

Ceník naleznete zde

Tento okruh je možné navštívit s průvodcem i individuálně (bez předchozí rezervace).

Rezervovat prohlídku muzea

Zahrada, včelín

Přeneste se do klášterní zahrady poloviny 19. století, do které měl Mendel výhled ze svého pokoje. Prohlédnete si základy bývalého skleníku, kde Mendel prováděl své pokusy s hybridizací rostlin a místo, kde stávala oranžerie. Projdete pod rozkvetlými akáty, které živily již Mendelovy včely. Zažijete neuvěřitelné ticho uprostřed hluku města. 

Přibližná délka prohlídky: 45 min

Ceník naleznete zde

Prohlídka možná pouze v měsících duben-říjen (v případě dobrého počasí), nutná rezervace předem.

Rezervovat prohlídku zahrady a včelína

Bazilika, augustiniánská knihovna 

Ponořte se do posvátného ticha gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie a nechte na sebe působit atmosféru prostor, které rozezníval varhany i Leoš Janáček. Během prohlídky baziliky spatříte obraz Černé madony, hrob zakladatelky starobrněnského kláštera Elišky Rejčky nebo abstraktní vitráž, jež kontrastuje s novogotickým interiérem. Bohatě zdobená barokní knihovna obsahuje téměř 27.000 svazků od vzácných prvotisků až po detektivní příběhy. Procházet budete také Mendelovým refektářem, Rajskou zahradou a refektářem sester cisterciaček.

Prohlídka pouze s průvodcem, nutná rezervace předem. Návštěva baziliky vyžaduje vhodný oděv.

Přibližná délka prohlídky: 60 min

Ceník naleznete zde

Rezervovat prohlídku baziliky, augustiniánské knihovny

  Abtei _AA (1)    DSC_0034