Vzory krásy

17. 5. 2023

Bez popisku
Ve sbírkách farností brněnské diecéze se dochovalo velké množství historicky cenných kusů liturgických oděvů. Projekt Masarykovy univerzity ve spolupráci s Diecézním muzeem, podpořený technologickou agenturou ČR, provedl terénní výzkum těchto tkanin a pro chystanou výstavu vybral nejvzácnější exponáty. Dochované liturgické oděvy jsou dokladem ohromné invence a tvůrčí svobody návrhářů textilních vzorů 17. a 18. století, kteří svým volným nakládáním s pravidly perspektivy či nerespektováním přírodních zákonů předběhli obdobný vývoj v malířství o staletí.
Návštěvník výstavy spatří vzácné textilie nejen z indických, perských, francouzských a italských tkalcovských dílen, ale také textilní vzory z jihovýchodní Asie. Výstava rovněž představí vývoj a proměny stylů textilních vzorů v jejich chronologii, která byla zcela odlišná od vývoje uměleckých děl sochařství, malířství a architektury, a širší veřejnosti není příliš známá. Představeny budou také jednotlivé tkalcovské technika a odlišné vizuální působení jednotlivých typů tkanin.
Jedním z cílů projektu bylo znovu připomenout krásu a bohatost historických vzorů a zároveň rozvinout jejich aplikační potenciál i v dnešní době. Historické vzory tkanin jsou jednou z podob kulturního kapitálu, který může být využit opakovaně. Proto na projektu spolupracovala také firma Kolovrat, ČM s r.o., která vytvořila repliky vybraných historických tkanin, a studenti oboru Oděvní a textilní design Vyšší odborné školy v Brně, kteří z replik historických tkanin navrhli oděvy v aktuálním stylu. Jak dopadlo toto setkání kreativity 18. a 21. století, se návštěvník bude moci přesvědčit v poslední sekci výstavy. Instalaci výstavy a grafický design vytvořili studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně. Výstava proběhne souběžně v Diecézním muzeu na Petrově a v Mendelově muzeu v termínu 18.5.-2.6.
Součástí projektu jsou také webové stránky www.beauty-patterns.org/, kde si lze prohlédnout všechny dochované vzory v rekonstruované podobě.
Námět a scénář výstavy: František Svoboda a Jiří Vácha /Filosofická fakulta Masarykovy university /
Architektonické a výtvarné ztvárnění výstavy: Nicol Gale, Tuan Anh Tran, Ondřej Bradávka, Klarisa Ach-Hübner, Adéla Vepřková, Drahomíra Dubinská /Fakulta architektury VUT v Brně/
Grafická spolupráce: Nikola Poláčková, Žaneta Pevná, Natálie Polesová
Realizace výstavy: Vladimír Vancl, Martin Surmař, Martin Králík, Petr Kalouda se studenty Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, a studenti Fakulty architektury VUT
Spolupráce: Diecézní muzeum, Konzervátorské centrum Biskupství brněnského, Diecézní archiv Biskupství brněnského, Kolovrat ČM, s r.o.
Exponáty zapůjčili: ŘKF Telč, ŘKF u kostela sv. Václava, Mikulov, ŘKF Velká Bíteš, ŘKF u kostela sv. Kříže, Znojmo, ŘKF Vranov u Brna, ŘKF Znojmo-Louka, ŘKF Opatov na Moravě, ŘKF Letovice, ŘKF Radkovice u Hrotovic, ŘKF Oslavany, ŘKF Slavonice, ŘKF Sloup v Moravském krasu, ŘKF Moravský Krumlov, ŘKF u kostela sv. Tomáše, Brno, ŘKF Myslibořice, ŘKF Jaroměřice nad Rokytnou
Zvláštní poděkování: Petra Žalmanová, Adam Ach-Hübner, Ivana Masníková, Rudolf Žilík
Dík patří také duchovním správcům farností brněnské diecéze, kteří umožnili a podpořili terénní výzkum liturgických tkanin uložených na jednotlivých farách.
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Éta - TL03000126 – Opětovné zhodnocování kulturního kapitálu ve výrobě a podpora jeho prezentace.
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info